สัญลักษณ์ของอาเซียน

คำขวัญของอาเซี่ยน
              “One Vision, One Identity, One Community” : ” หนึ่งวิสัยทัศน์  หนึ่งเอกลักษณ์  หนึ่งประชาคม ”

ตราสัญญลักษณ์

ธงของอาเซี่ยน

   ในเวลาต่อมาสมาคมอาเซียนได้ออกแบบอาเซียน คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้น มัดรวมกันไว้ หมายถึง สมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ได้มีมิตรภาพและรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันแล้ว โดยแต่ละสีมีความหมายแตกต่างกันออกไป ได้แก่
1. สีน้ำเงิน   หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
2. สีแดง      หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
3. สีขาว       หมายถึง ความบริสุทธิ์
4. สีเหลือง  หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
     เพราะเนื่องมาจาก ในแถบทวีปของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ มีความอุดมสมบูรณ์ และ ถูกขนานามว่า “ อู่ข้าว  อู่น้ำ ”(ส่งออกสินค้าไปทั่วโลก)

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s